Generalforsamling 27/11-2021 kl 12:30

Hej Ninja!

Så er det ved at være tid generalforsamling, nærmere betegnet lørdag d. 27/11-2021 kl. 12:30.
Stedet bliver efter alt sandsynlighed på Værløse bibliotek,( med forbehold for hvor mange der møder op )- men det skal lige endeligt bekræftes (det meldes ud senere på nettet).

Tilmeld dig ved at skrive til mail: kontakt@ninjas.dk

– mere så vi ved, hvor mange kager, der skal bages 🙂

Mvh.

Bestyrelsen i Ninjas.dk

————————————
Dagsorden:

1 Valg af dirigent.

2 Formandens beretning.

3 Kassererens beretning.

4 Behandling af indkomne forslag.

5 Budget og kontingent.

6 Valg af bestyrelse:
Formand, Peter (på valg)
Bestyrelsesmedlem, Peter (på valg)
Kasserer, Henrik (på valg)

7 Eventuelt.

På generalforsamlingen har alle medlemmer møde- tale- og stemmeret. En person kan højst afgive én stemme. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne – mail: kontakt@ninjas.dk

Vedtægter finder du her

Comments are closed.